#BurgerKing

Å brenne seg i sosiale medier. Burger King, Facebook og etikk.

Posted by Tony on January 19, 2014
Blogg / No Comments

 

I begynnelsen av 2009, lanserte Burger King en kampanje de kalte “Whopper Sacrifice” – altså “Whopper Ofring”.

Kampanjen tok som utgangspunkt at “selv om du er glad i vennene dine, så ELSKER du Whopper”.
Den utspilte seg på Facebook, og man måtte ofre venner. Dette ble (jfr et av bildene nedenfor) også gjort ved at bildet av vennen ble “brent” når man valgte å ofre denne vennen. Når man hadde ofret ti venner til fordel for en Whopper, hadde man også bevist sin kjærlighet til Whopper, og fikk en gratis Whooper fra Burger King. Vennen fikk en melding om at han eller hun var ofret til fordel for en gratis Whooper fra Burger King

Kampanjen fungerte faktisk, men den var ikke etisk forsvarlig.
Selv om kampanjen i bunn og grunn ble en rask suksess, døde den like raskt – fordi den også stred mot Facebooks retningslinjer.

Kampanjen stred altså ikke bare mot vanlig etikk, men også mot Facebook sine retningslinjer og ble følgelig fjernet av Facebook.

Tags: , , , , ,