Bruk av åpne læringsressurser (OER) i undervisningen

Posted by Tony on May 25, 2015
MOOC, Skole

Dette blogginnlegget er laget i forbindelse med faget “IKT i Læring 2″ ved Høgskolen i Sør-Trøndelag,  Avdeling for Informatikk og e-Læring (Det er tre avsluttende “IKT i Læring”-fag, som gir 5 studiepoeng hver).
SOO-logo-250x250[1]

(SOO logoen ligger her. Den er lisensiert under CC BY av Erin Standley fra The Noun Project.)

I faget IT1 har jeg lagt opp slik at de har et stort webprosjekt på vårparten av skoleåret. Her får elevene brukt alt de har lært i forkant i praksis, samtidig som det er meget relevant i forbindelse med muntlig-praktisk eksamen.
I dette faget har jeg i noe grad brukt åpent innhold. Dette har blant annet vært fra siden http://itfag.net/, men også noe fra Youtube.
På siden http://itfag.net/ har Lars Berntsen laget en del videoer som er relevante i faget. Lars Berntsen er i dag avdelingsleder ved Amalie Skram videregående skole i Bergen.

På youtube har det vært noen gode videoer innenfor Flash, blant annet om bone tool.

Fordelen med å bruke åpent innhold, er at elevene kan bruke dette innholdet om igjen senere, for eksempel i forbindelse med prosjektet – og i forkant av muntlig eksamen.
En ulempe, er at jeg må sile nøye hva som faktisk kan brukes, slik at det ikke bryter med undervisningen min forøvrig – men i stedet blir et nyttig supplement.
Det er også en fare for at det kan forsvinne, ettersom det ikke er mitt innhold.
Jeg har brukt det som ekstraressurser, og ikke som undervisningsopplegget mitt. Dermed er det ikke kritisk om det forsvinner – men det er likevel nyttig. En del av elevene mine har også brukt disse ressursene, og det er bra!

Jeg er fortsatt i mitt første år som lærer, og ser mange ting jeg kommer til å endre allerede neste år. Jeg tror jeg kommer til å fortsette å bruke åpne læringsressurser, men kanskje på en litt annen måte enn i år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *