Vurderingsopplegg i IT1

Posted by Tony on May 19, 2015
MOOC, Skole

Dette blogginnlegget er laget i forbindelse med faget “IKT i Læring 1” ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for Informatikk og e-Læring (Det er tre avsluttende “IKT i Læring”-fag, som gir 5 studiepoeng hver).

I en av klassene mine, en IT1 klasse, skal elevene lage en større webløsning som skal kommunisere med en database. På webløsningen, skal de ha til sammen 10-websider.
En av sidene skal som nevnt kommunisere med databasen, en av dem skal omhandle etikk og nettsikkerhet osv. De skal også ha med en flashanimasjon med lyd.

De sidene som likevel er mest interessant i denne anledning, er egenevalueringen og evaluering av resten av referansegruppen.
Og for å forklare referansegruppen: Referansegruppen er ikke en samarbeidsgruppe som skal lage webløsningen sammen. Det må hver og en gjøre selv. Referansegruppen er en gruppe som skal sette seg sammen innimellom, og komme med evaluering av hverandre underveis.
Dette skal de også gjøre til slutt, og en “rapport” av dette “referansegruppearbeidet” skal altså legges inn som en av disse 10 sidene som webløsningen består av.

Det er to effekter jeg har ønsket å oppnå med referansegruppene:
1. Elevene strekker seg litt lenger, fordi de er mer opptatt av hva medelevene synes enn hva jeg synes
2. Elevene må jobbe med læringsmålene for å faktisk evaluere de andre elevene i referansegruppen.

Elevene har stort sett vært eget flinke, og har (stort sett) levert gode løsninger. Jeg liker å tro at opplegget med referansegrupper har hatt innvirkning på dette.

Det jeg ellers har sett i ettertid, er at det også har hatt en “bieffekt”: Elevene finner “fine” måter å kommentere det som kunne vært bedre på, fordi de også selv skal evalueres av de andre i referansegruppen.
De er altså snillere med hverandre i en evalueringssituasjon enn de kanskje ellers er.

For å kunne sette i gang et slikt opplegg, har det vært nødvendig å prate med elevene i forkant om det.  Jeg vet at noen blir “livredde” med en gang andre skal se noe de har laget, mens de ikke lenger synes det er så galt når de har vent seg til tanken.  Med de aller fleste har det gått bra når de var forberedt i forkant.

Det jeg likevel har opplevd, er at noen (få ) elever går sånn i stå, at jeg har måtte gi dem “fritak” fra en slik evaluering for at de skal komme seg gjennom den faglige delen. Til syvende og sist er det tross al meg som skal sette karakter likevel. Læringsgevinsten blant annet ved å evaluere andre, er likevel så stor at jeg har valgt å kjøre opplegget, men med noen fritak.

Nettsidene til elevene har kjørt på lokale WAMP eller MAMP tjenere på elevenes egne maskiner, i tillegg til at jeg har fått alt lastet opp.  Slik har referansegruppene vært nødt til å se på medelevenes maskiner, og ingen andre har hatt innsyn. Jeg har som nevnt fått alt lastet, slik at jeg har hatt anledning til å ta sluttevalueringen når jeg har anledning.

Det har egentlig gått ganske smertefritt å gjennomføre dette opplegget, men det var altså noen få som over hodet ikke kunne la medelever se deres arbeid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *