Praktisk undervisning i teoretiske fag

Posted by Tony on March 18, 2015
Blogg, MOOC, Skole

IKT-og-barn
Dette blogginnlegget er et arbeidskrav i forbindelse med IKT i Læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Siden august 2014, har jeg som nevnt i tidligere blogginnlegg gått over i ny rolle som lærer i IT og teknologifag.
Jeg har samtidig påbegynt praktisk pedagogisk utdanning (PPU deltid over 2 år) ved Høgskolen i Bergen, og tar faget “IKT i Læring” som MOOC ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Jeg gjorde meg ganske tidlig noen tanker om undervisning, og fikk mye oppmuntring og inspirasjon gjennom disse lærerfagene. Dette skal jeg skrive litt om i dette blogginnlegget.

Jeg har bare elever innen det studiespesialiserende programområdet dette skoleåret, men er så heldig at jeg også har undervisningskompetanse i IKT Servicefaget. Derfor får jeg lov til å ta “PPU-y”, og har yrkesdidaktikk i Service og Samferdsel i stedet for fagdidaktikk Informatikk. Når jeg sier jeg er heldig som får lov til dette, er det flere årsaker: Jeg ser at måten vi oppfordres til å undervise i forbindelse med verkstedssituasjoner er veldig lett å implementere i både IT2 – der jeg har undervist programmering i C# og Multimediaproduksjon med Flash, i IT1, der websideproduksjon er en vesentlig del av faget, samt i Teknologi og Forskningslære I – der vi har flere større prosjekter der noe skal måles, konstrueres m.v.
Jeg antar dette har sammenheng med at jeg er litt “learning by do’er” selv. Det å prøve å gjøre teorien mer praktisk, og å relatere det til “virkeligheten” er derfor noe jeg naturlig foretrekker.

Dette kombineres selvsagt med teori, og rapportene som leveres inn til slutt blir også en vesentlig del av evalueringsgrunnlaget.

Dette har jeg gjort i flere “steg”:
-Først blir det noe undervisning av den “gamle kjedelige” sorten. Jeg snakker, elevene lytter.
-Deretter får elevene gjøre noe. I Teknologi og Forskningslære I kan dette f.eks. være å bygge en robot.
-I siste runde må elevene reflektere over det de har gjort, og en rapport (som de forhåpentligvis har jobbet med kontinuerlig) leveres inn.

I flere av disse oppgavene har elevene fått i oppgave at de skal levere enten via en blogg, et Google dokument eller liknende. Et minstekrav når “online”-samskriving brukes er at alle på gruppen, og jeg, skal ha tilgang til det de skriver. Det må altså ikke ligge ute til offentlig skue – men elevene oppmuntres likevel til å gjøre det.

Jeg opplever at dette fungerer etter hensikten:
-I første steget over, vet elevene at de snart skal få gjøre et prosjekt de gjerne har sett frem til en stund. Dermed er de fokusert, og følger faktisk veldig godt med.
-I neste steg, er elevene opptatt av å gjøre sin oppgave. Dette har de sett frem til, så nå trår de til skikkelig.
-Siste steget skulle man tro at var det “kjedelige”, og at elevene derfor ikke gjorde en god innlevering. Her kommer det digitale dokumentet inn. Gruppene samskriver, f.eks. i en blogg – og både gruppen og jeg skal ha tilgang. I tillegg er det mange grupper som lar det de skriver ligge offentlig ute. Jeg opplever at elevene her “skjerper seg” fordi de skriver for et mer offentlig publikum enn hvis de bare leverte inn i It’s Learning.

Nettopp fordi jeg har sett de ønskede effektene, ser jeg for meg at jeg også i fremtiden kommer til å prøve både å bruke yrkesdidaktiske prinsipper, kombinert med samskriving/blogging. Jeg har fått enda større tro på denne kombinasjonen av “yrkesfag” og IKT inn i de studiespesialiserende fagene enn jeg hadde før jeg begynte å prøve den ut i praksis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *