Virksomheters bruk av måleverktøy – Hvorfor måle, og hva bør måles?

Posted by Tony on January 15, 2014
Blogg

I forbindelse med modul 4 i «Sosiale Medier», har jeg vært gjennom en del blogger, leksjon for modulen samt et webinar med et selskap som bruker måleverktøy. I blogginnlegget om Google Analytics, som også var en del av modul 4. viste jeg litt til dette verktøyet, knyttet opp mot denne bloggen (Tonys Blogg). Hos en av mine tidligere arbeidsgivere, NextGenTel AS, var også måling viktig – og noen tanker er hentet også derfra.

Jeg skal i dette blogginnlegget forsøke å oppsummere litt i forbindelse med ressursene jeg har gått gjennom, for å se litt på hva næringslivet bør være interessert i. Det er mulig å måle bortimot hva det enn skulle være. Likevel trenger ikke alle måle alt. Samlet sett, viser disse ressursene jeg ahr gjennomgått at det er forskjell på hva forskjellige bedrifter måler – eller bør måle for den del – blant annet utfra hva bedriften driver med.

Forskjellige målevektøy til forskjellig bruk

For en bedrift som har massivt med kundehenvendelser (typisk leverandører av abonnement som Internett, TV, telefoni o.l.), er det ikke aller mest interessant å måle hvor mange som har klikket seg inn på nettsidene, men hvor mange kundehenvendelser som har kommet, hvilke kategorier (f.eks. tekniske problemer, fakturaspørsmål el.l), hvor lang tid det i snitt tar fra en henvendelse mottas til den er besvart, lengste responstid, tid fra en henvendelse mottas til den er løst (hvis den ikke kunne løses med en gang) – for å nevne noen eksempler.
En bedrift som driver varehandel, ønsker gjerne å vite hvor mange som har kommet inn på sidene f.eks. i forbindelse med en reklamekampanje. Dette er likevel ikke alltid ensbetydende med økt omsetning. Da kan det være interessant å se økning av omsetning sett i forhold til økt mengde besøkende.
En bedrift som er helt åpen, og har mulighet for kommentarer og diskusjoner på sidene sine, vil også kunne se om diskusjoner av eller rundt et produkt eller en kampanje fører til høyere – eller kanskje også lavere omsetning.

Når disse målingene brukes hensiktsmessig, og i en del tilfeller kombinert med hverandre, kan en bedrift virkelig hente ut viktige data for hva som bør gjøres igjen, hva som bør satses mer på – og hva som bør korrigeres (og kanskje hvordan).

Bloggene jeg har brukt som deler av ressursene, har enten vært en del av mine RSS-feeder, eller kommet opp via søk på Twitter. De jeg har brukt var:
http://linehk.wordpress.com/2012/10/29/flere-besok-gir-ikke-nodvendigvis-bedre-besok/
http://iallenkelhet.no/2013/10/28/nye-google-analytics-lar-deg-spore-hva-som-helst/
http://www.arena.no/google/google-analytics-blogg/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *