Blogg

Å brenne seg i sosiale medier. Burger King, Facebook og etikk.

Posted by Tony on January 19, 2014
Blogg / No Comments

 

I begynnelsen av 2009, lanserte Burger King en kampanje de kalte “Whopper Sacrifice” – altså “Whopper Ofring”.

Kampanjen tok som utgangspunkt at “selv om du er glad i vennene dine, så ELSKER du Whopper”.
Den utspilte seg på Facebook, og man måtte ofre venner. Dette ble (jfr et av bildene nedenfor) også gjort ved at bildet av vennen ble “brent” når man valgte å ofre denne vennen. Når man hadde ofret ti venner til fordel for en Whopper, hadde man også bevist sin kjærlighet til Whopper, og fikk en gratis Whooper fra Burger King. Vennen fikk en melding om at han eller hun var ofret til fordel for en gratis Whooper fra Burger King

Kampanjen fungerte faktisk, men den var ikke etisk forsvarlig.
Selv om kampanjen i bunn og grunn ble en rask suksess, døde den like raskt – fordi den også stred mot Facebooks retningslinjer.

Kampanjen stred altså ikke bare mot vanlig etikk, men også mot Facebook sine retningslinjer og ble følgelig fjernet av Facebook.

Tags: , , , , ,

Virksomheters bruk av måleverktøy – Hvorfor måle, og hva bør måles?

Posted by Tony on January 15, 2014
Blogg / No Comments

I forbindelse med modul 4 i «Sosiale Medier», har jeg vært gjennom en del blogger, leksjon for modulen samt et webinar med et selskap som bruker måleverktøy. I blogginnlegget om Google Analytics, som også var en del av modul 4. viste jeg litt til dette verktøyet, knyttet opp mot denne bloggen (Tonys Blogg). Hos en av mine tidligere arbeidsgivere, NextGenTel AS, var også måling viktig – og noen tanker er hentet også derfra.

Jeg skal i dette blogginnlegget forsøke å oppsummere litt i forbindelse med ressursene jeg har gått gjennom, for å se litt på hva næringslivet bør være interessert i. Det er mulig å måle bortimot hva det enn skulle være. Likevel trenger ikke alle måle alt. Samlet sett, viser disse ressursene jeg ahr gjennomgått at det er forskjell på hva forskjellige bedrifter måler – eller bør måle for den del – blant annet utfra hva bedriften driver med.

Forskjellige målevektøy til forskjellig bruk

For en bedrift som har massivt med kundehenvendelser (typisk leverandører av abonnement som Internett, TV, telefoni o.l.), er det ikke aller mest interessant å måle hvor mange som har klikket seg inn på nettsidene, men hvor mange kundehenvendelser som har kommet, hvilke kategorier (f.eks. tekniske problemer, fakturaspørsmål el.l), hvor lang tid det i snitt tar fra en henvendelse mottas til den er besvart, lengste responstid, tid fra en henvendelse mottas til den er løst (hvis den ikke kunne løses med en gang) – for å nevne noen eksempler.
En bedrift som driver varehandel, ønsker gjerne å vite hvor mange som har kommet inn på sidene f.eks. i forbindelse med en reklamekampanje. Dette er likevel ikke alltid ensbetydende med økt omsetning. Da kan det være interessant å se økning av omsetning sett i forhold til økt mengde besøkende.
En bedrift som er helt åpen, og har mulighet for kommentarer og diskusjoner på sidene sine, vil også kunne se om diskusjoner av eller rundt et produkt eller en kampanje fører til høyere – eller kanskje også lavere omsetning.

Når disse målingene brukes hensiktsmessig, og i en del tilfeller kombinert med hverandre, kan en bedrift virkelig hente ut viktige data for hva som bør gjøres igjen, hva som bør satses mer på – og hva som bør korrigeres (og kanskje hvordan).

Bloggene jeg har brukt som deler av ressursene, har enten vært en del av mine RSS-feeder, eller kommet opp via søk på Twitter. De jeg har brukt var:
http://linehk.wordpress.com/2012/10/29/flere-besok-gir-ikke-nodvendigvis-bedre-besok/
http://iallenkelhet.no/2013/10/28/nye-google-analytics-lar-deg-spore-hva-som-helst/
http://www.arena.no/google/google-analytics-blogg/

Google Analytics – måling

Posted by Tony on January 05, 2014
Blogg / No Comments

Nylig installerte jeg Google Analytics her på Tonys Blogg, og etter dette har jeg kunnet følge med på trafikken på bloggen.
Google Analytics har latt meg se om brukere har kommet direkte til bloggen, eller via en annen side. Jeg har også fått informasjon om hvor hvor brukerne kommer fra (f.eks. Norge).

Den siste tiden har jeg blitt obs på en egen funksjon som heter “Sanntid”.

Denne viser aktive besøkende akkurat nå, og inntil 30 minutter tilbake. Den viser hvilken side som er mest aktiv, og hvor mange sider som har blitt åpnet minutt for minutt en halvtime tilbake (og sekund for sekund et minutt tilbake på høyre siden).

For en liten blogg som min, er ikke alt dette akkurat like interessant, men for en mye besøkt side, kan disse tingene være gull verdt.

Det å kunne merke seg hvem som er på sidene, om det er delt, eller hvilke blogginnlegg som er interessante for brukere eller kunder, kan bli verdifullt for å sette kursen videre.

Nedenfor er et eksempel fra min egen GoogleAnalytics side, i sanntid.

GoogleAnalytics

Nå ser det på kartet ut som det er mange på fra forskjellige steder samtidig, men den røde prikken i Bergen og den i sentraleuropa er meg. Den i sentraleuropa via VPN. Men prikken fra Oslo-området, er faktisk en annen bruker.

Tags: , , ,

RSS – Er det nyttig?

Posted by Tony on January 05, 2014
Blogg / No Comments

Først: Dette er ikke en leksjon om RSS. Dersom du virkelig vil lære en del om RSS, anbefaler jeg
Svend Andreas Horgen (@svendah) sin veileder om RSS. Selv om veiledningen er fra 2007, og det ikke lenger er helt riktig at det er en “ny teknikk”, er det en veldig god veileder.
Horgen er Høgskolelektor ved Avdeling for Informatikk og e-Læring (AITeL), Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han er også Studieleder for bachelor i Informasjonsbehandling og ansvarlig for fjernundervisningstilbudet http://itfag.hist.no

For å lære en folkelig forklaring på hvordan RSS fungerer, kan jeg anbefale CommonCrafts YouTube-video RSS in Plain English.

RSS er et verktøy som kan hjelpe deg til å finne det som er nytt på sider du synes er interessante. Da slipper du å sjekke opp siden, f.eks. en blogg, hele tiden for å se om det har kommet noe nytt der. Dermed blir svaret fra overskriften “Ja, RSS er nyttig”.

Selv bruker jeg nettleseren Maxthon, som har innebygget RSS-leser. Sånn ser det ut når jeg åpner RSS-leseren til Maxthon:
MaxthonRSS

Spredning av blogginnlegg via Twitter

Posted by Tony on January 05, 2014
Blogg / No Comments

Å spre et blogginnlegg via Twitter kan ha sine klare fordeler.
Et blogginnlegg kan være langt og innholdsrikt, og man kan fæ ut et budskap til mange via Twitter.

I forrige oppgave laget jeg et innlegg om Q-Meieriene, og delte det pæ Twitter. Det gikk – pæ en søndag – bare 18 minutter før Bent Myrdahl (sjef for Q-Meieriene) hadde takket for interessen for Q på Twitter:

QMeieriene-Blogg-Twitter

 
Dette viser i seg selv hvilken effekt blogginnlegg med twittring kan ha.

Å retweete på Twitter, gjør det raskt og enkelt å se en tilbakemelding med en gang. Dersom kommentaren kan være kort, er dette en veldig grei måte å kommentere på.
Derimot mer utfyllende kommentarer, går dårlig i twitter. Det er en begrensning på 127 tegn i et Twitterinnlegg, og da må det være kort. Det er også en del mennesker som søker opp ting, og leser blogger, som ikke en gang er på Twitter.
(Som “nerd” fra 80-tallet, var det vanskelig å få meg inn på twitter i det hele tatt. I likhet med gaming (som fortsatt er totalt uinteressant), var ikke det viktig for meg.)

Kommentarer på blogginnlegg, kan i slike tilfeller være bedre. Der kan man utfylle så godt man ønsker – eller man kan selvsagt lage korte kommentarer også her. Man kan selvsagt gjøre begge deler, eller man kan lage en kommentar på en blogg, og dele den med andre på Twitter.

Virksomheters bruk av Facebook til relasjonsbyging – fokus på Q-Meieriene

Posted by Tony on January 05, 2014
Blogg / No Comments

Dette blogginnlegget er laget i forbindelse med deloppgaven “Virksomheters bruk av Facebook til relasjonsbygging” i faget “Sosiale Medier” ved Avdeling for Informatikk og e-Læring (AITeL) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Jeg har valgt å gå Q-Meieriene litt i sømmene, og har valgt oppgaven om Facebook i stedetfor Twitter som var alternativet. Litt morsomt er det at jeg følger Q-Meieriene på facebook fordi Q-Meierisjef Bent Myrdahl følger meg på Twitter fra sin private Twitter-konto. Da jeg ble oppmerksom på dette, så jeg gjennom profilen hans, og jeg fikk se noen kampanjer via hans aktive deling på Twitter. Jeg følger også ham i dag. I neste rekke har dette resultert i at jeg ble interssert i Q-Meierienes bruk av sosiale medier, og jeg så raskt at Q-Meieriene er aktiv både på Twitter og Facebook.
Det er likevel på Facebook det er mest tydelig at Q-Meieriene er aktive. Her promoteres kampanjer og nye produkter jevnt. Siste produktpromotering ble faktisk lagt ut i går.

 

Noe av det som gjør Facebook til en god markedsføringskanal for Q-Meieriene er at over 21.000 personer har like’et dem. Det vil si at 21.000 personer potensielt har Q-Meierienes nye posts og promoteringer på veggen sin. Det betyr også 21000 gratis reklameplakater.
Dette gjelder selvsagt ikke Q-Meieriene spesielt, men for næringslivet generelt, dersom man velger å bruke sosiale medier aktivt. Har man fornøyde kunder, som like’er, får man også gratisreklame.

At reklamen er gratis, toppes av at det er venner som reklamerer videre til sine venner. Dermed får man en ekstra tillit ut til nye sluttkunder. Du stoler sannsynligvis mer på vennene dine, enn du stoler på en ukjent person på en TV2-reklame.

Q-Meieriene har god kontakt med sine kunder på Facebook, og har faktisk innført produkter etter forslag fra kundene fra Facebook.

QMeieriene

Q-Meieriene har valgt å bruke masse bilder på Facebooksidene sine, og gjort det til en visuelt smakfull opplevelse:

Dette gjør det også mer behagelig å følge med på Facebook-sidene deres.

Q-Meierienes sjef, Bent Myrdahl, er selv aktiv i sin respons helt ned til sluttkundene. (Som jeg nevnte innledningsvis, følger Bent Myrdahl også privat mange personer på Twitter.)

Totalt sett, synes jeg Q-Meieriene er et glimrende eksempel på hvordan en virksomhet kan benytte Facebook til relasjonsbygging.

Tags: , , , ,

Forstå mekanismene i nettverksbygging med Twitter

Posted by Tony on December 19, 2013
Blogg / No Comments

Twittverksbygging i tre små steg:
Steg 1: Skaff deg en twitterkonto
Ã…penbart? Starten er ofte det. Men det skjer ingenting før du registrerer en konto på twitter.

Steg 2: Twittring
Nettverksbygging på Twitter begynner ved at du selv twittrer. Du bør ha noen gode tweets før du følger andre twittrere som du ønsker skal følge deg.
Dersom du ikke har noe selv, er du ikke interessant for dem som har mange følgere. En som har flere tusen følgere, er interessant. Det betyr ikke at han eller hun synes alle følgerne er interessant å følge.
Det må noe til for at vedkommende skal følge deg tilbake. Derfor er det viktig å twittre noen interessante tweets først selv, før du følger dem du ønsker å bygge nettverk med.

Steg 3: Følg andre twittrere.
Når du har noen interessante tweets, kan du begynne å følge dem du ønsker å bygge nettverk med. Når de ser at du har fulgt dem, og at du har noen interessante tweets, er det mulig de følger deg tilbake. Hvis de gjør det, har du forstøret nettverket ditt på twitter.

Men hvordan finner vi dem vi ønsker å følge?

Det er to svært nærliggende måter å finne dem på: Den første er å søke opp emner som interesserer deg, og som bør interessere dem du vil følge. Er det dem som virkelig kan sosiale medier du ønsker å følge?
Da kan #SoMe være et nøkkelord. (lang:no kan være greit å slenge med, så slipper du at det engelske “some” kommer opp i flertall).

Den andre måten jeg tenker på er å se på dem du allerede følger. Hvem er det DE følger igjen? Det er sannsynlig at en god del av dem også er interessante for deg.

Twitter har en artig mekaniske kalt “retweet“. Når du finner noe som er interessant, og som du selv ønsker å dele, kan du enkelt klikke “retweet”, og på den måten dele ved et enkelt klikk. Opphavspersonen vil fortsatt stå so opphavsperson, mens det vil stå at du har retweetet tweeten.

En annen artig sak, er lister

Lister benyttes til å sortere ut de forskjellige du følger i forskjellige kategorier. F.eks. kan du ha en egen liste for gründere, en for politikere, en for utviklere osv.
Øyvind Solstad har noen lister, og et eksempel er listen hans “Norsk politikk”:

2013-12-19-TwitterLister

Bruk av Twitter

Twitter fungerer naturlig nok i en nettleser, ettersom det er et minibloggnettsted. Men man kan fint benytte twitter på andre måter. Har du f.eks. en iPhone eller en Android-telefon, kan du twittre direkte fra telefonen. Dette gjør at man kan sitte på forelesning eller i et møte og f.eks. ta et bilde med telefonen og sende det direkte til twitter med et par ord til.

Det samme gjelder innebygde apps for Windows 8 og Windows 8 RT (og dermed på Microsoft sine Surface RT tablets, som forøvrig overrasket kraftig. Barna har overtatt iPad’en – RTen er rett og slett bedre. – men det kan jeg prate mer om en annen gang), for iPad og Android-tablets – og sikkert også for andre enheter.

Dette gjør at nyheter spres blant venner og nettverk, og på en helt ny – og mye raskere – måte enn før.

Dette har også gjort at noen nesten fremstår som avhengige av å twittre. Om dette er det gode gamle sladrebehovet på en ny måte, strategisk for å bygge nettverk eller bare fordi de synes det er artig, kan nok variere. Men at Twitter er blitt viktig for dem som bruker det, synes veldig tydelig.

Vi ser altså at Twitter benyttes til å bygge nettverk – og nettverk er viktig, både for enkeltpersoner og virksomheter.

Nettverk kan tilføre kunnskap, de kan gi kunder, og de kan være kilder til ny jobb, eller kapitalflyt for en bedrift som enten er i oppstarten, eller skal gjøre nye investeringer.

Men nettverk er ikke den eneste grunnen til at Twitter brukes. Markedsføring, sladrebehov og å raskt kringkaste informasjon til dem som ønsker det, er også årsaker til bruk av Twitter, som ikke nødvendigvis krever nettverksbygging. F.eks. er det ikke for å bygge nettverk Politiet sender ut meldinger når noe har skjedd, eller NSB sender ut at de har problemer med et tog på en strekning. Det er for å informere publikum. Det samme kan vi si når noen twittrer bilder fra en tur. Dette KAN ha en nettverksbyggende effekt, men må ikke ha det for å være interessant. Det er altså mye som deles på Twitter – men det er mer: Politikere og andre offentlige personer kan raskt sende ut en mening eller et budskap, og det blir som regel fanget opp med en gang.

Tags: , ,

Hvorfor trenger virksomheter en strategi for sosiale medier?

Posted by Tony on December 19, 2013
Blogg / No Comments

Hvorfor trenger virksomheter en strategi for sosiale medier?

En av dem jeg hadde med i blogginnlegget nedenfor, Cecilie Staude, sier “Organisasjoner uten en strategi for informasjonsstyring vil få store problemer med informasjonshåndteringen”.
I ComputerWorld-artikkelen “Web 2.0-eksplosjon i bedriftene”, er Dataforeningens markedsdirektør Edgar Valdmanis intervjuet. På spørsmålet “Men hvorfor må man ta det inn i strategien?” svarer han: “Det er såpass mange på de sosiale mediene, både profesjonelle og private. Dine ansatte er der, dine kunder er der, dine leverandører er der. Hvis du neglisjerer dette, er det på egen risiko, sier Valdmanis.

Han sier videre at “Du behøver ikke å oppdatere hver gang du går ut av døren. Det viktigste er å være tilstede for å lytte. Som noen andre har sagt; sosiale medier er som et høreapparat.

Nettopp det er en grunn til å ha en strategi. Strategi for sosiale medier handler nemlig ikke bare om å være til stede på sosiale medier, men hvor – og ikke minst hvordan – man skal være til stedet. Og kanskje også eksplisitt hvor og hvordan man IKKE skal være til stede.

Nedenfor har jeg laget en slidesharepresentasjon med et eksempel på en #SoMe strategi.

Litt viktig informasjon om slideshare-presentasjonen nedenfor:

Selv om jeg er en del av eldsterådet i Fellesskapskirken i Åsane, er dette ikke en vedtatt strategi for menigheten.
Det er en tenkt strategi, som en del av faget Sosiale Medier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Tags: , , ,

Et blogginnlegg som går over tid.

Posted by Tony on December 06, 2013
Blogg / No Comments

Dette innlegget vil bli endret noen ganger de neste dagene – som en del av en oppgave i Sosiale Medier.

Jeg skal vise minst tre tweets fra forskjellige twittere hver dag over minst fem uavhengige dager.

06. desember 2013
Dagens twittrere, er Bill Gates (@BillGates), Cecilie Staude (@ceciliestaude) og Filip Rygg (@filiprygg).

Bill Gates fordi han er en aktiv twittrer som absolutt er relevant. Cecilie Staude mest fordi hun er annerkjent nettopp innen sosiale medier, og i aller høyeste grad twittrer aktivt. Filip Rygg fordi han er en dyktig politiker, som bruker twitter veldig aktivt.

Jeg har tatt ut skjermdump fra deres tweets i dag:

2013-12-06-BillGates 2013-12-06-CecilieStaude
2013-12-06-FilipRygg

Flere følger i fremover. 🙂

 

07. desember 2013

 

I dag har jeg valgt å følge disse tre twittrerne:

Davy Wathne (@TV2Davy) – ikke så mye fordi han omtaler sosiale medier, men som Bergenser og Brann-elsker, er det likevel morsomt å følge med på alt han har å komme med Nå skal de sies at Davy Wathne twittrer VELDIG mye Det siste blogginnlegget var 24 sekunder gammelt da jeg tok screenshot, og det var da 5 blogginnlegg bare de siste 10 minuttene Det kan kanskje bli for mye, men jeg liker en del av det han twittrer om, og da kan jeg leve med det.

 

De andre to er Hilde Veum (@HildeVeum) og Elin Ørjaseter (@Orjas). Elin Ørjaseter er kanskje den mest kjente av dem, som “guru” når det gjelder sosiale medier, og twitter-avhengig Hilde Veum holder innlegg om Sosiale medier, og er derfor også interessant å følge.

 

Screenshots fra disse tre følger nedenfor. 🙂

2013-12-07-TV2Davy 2013-12-07-HildeVeum
2013-12-07-Orjas

Vi får se hva neste blogginnlegg bringer. 🙂
17.12.2013

I dag har jeg fulgt Erlend Bjørnson (@ErlendBjornson), Jarle Heitmann (@JarleHeitmann) og Hans-Petter N-Hansen (@hpnhansen). Alle twittrer om Sosiale Medier, og virker å ha noe for seg. De ser også ut til å ha litt humor.

ErlendBjornson-RuterHumor JarleHeitmann
2013-12-17-HPNHansentd>

18.12.2013

I dag har jeg fulgt Naresh Sugandiran (@Nagulens), Øyvind Solstad (@osol) og Arne S. Nielsen(@Arne_S_Nielsen). Naresh Sugandiran virker oppegående, og twitrer om sosiale medier. Øyvind Solstad er sjef for leserinvolvering og sosiale medier i VG, og det er i seg selv en god grunn til å følge ham. Arne S. Nielsen twitrer mye, og har sin egen blogg. Han arbeider for IBM, og er Collaboration & Social Business Evangelist
IBM Collaboration Solutions, IBM Norway.

2013-12-18-Nagulens 2013-12-18-osol
2013-12-18-Arne_S_Nielsen

 

19.12.2013

I dag har jeg fulgt Hans Petter Fosseng (@hanspfo), Edgar Valdmanis(@EdgarValdmanis) og Bjørn Stærk (@BjoernStaerk) Fosseng twittrer om teknologi, og er verdt å følge. Edgar Valdmanis har faktisk ikke twittret i dag, men twittrer en gang eller to om dagen – og da reflektert. Han er også markedsdirektør i Dataforeningen, og har følgelig noe å fare med når det først kommer noe. Bjørn Stærk twittrer – og retweeter – relativt ofte, men har som regel også noe å komme med.

2013-12-19-hanspfo 2013-12-19-EdgarValdmanis
2013-12-19-BjoernStaerk

Oppsummering

Når jeg nå har fulgt disse 15 personene, og etter hvert twitret litt selv, har jeg sett at nettverket – relativt sakte, men likevel – her økt.
Først de siste par dagene har jeg egentlig fått et forhold til Twitter, og ser at dette faktisk har noe for seg. Ikke at jeg tidligere underkjente muligheten, men jeg hadde ikke brukt tid nok på twitter til å uttale meg.

Bruk av sosiale medier i næringslivet – forretningsfaktorer

Posted by Tony on December 06, 2013
Blogg / No Comments

Alle blogginnleggene hittil (dette også) er en del av oppgaver i dette faget (Sosiale Medier ved AITeL på HiST).

Jeg arbeider til dagen som IKT Konsulent ved Handelshøyskolen BI. Når jeg først har faget Sosiale Medier ved AITeL på HiST, og skal skrive blogginnlegg, finner jeg det derfor naturlig å omtale Cecilie Staude. Hun er Høyskolelektor på Handelshøyskolen BI, og er BIs “sosiale medier-guru”.
I et av sine blogginnlegg i fjor, “” bruker hun også en statistikk om at bare 40 % av bedriftene som er på Facebook har et mål med facebook-satsingen sin.

Dette er et tankekors i seg selv.

Oppgaven som ligger til grunn for dette innlegget, er likevel en bedrift med sosiale medier som har en hensikt.
Bedriften gjør bruk av en eller flere av følgende forretningsfaktorer:

Troverdighet, Gjennomsiktighet, Åpenhet (Medvirkning), Rask respons, Langsiktighet

Jeg har valgt en blogg fra en av mine tidligere arbeisgivere (fra 2003 til 2008), NextGenTel AS.
Tidligere markedsdirektør Morten Ågnes brukte blogg hyppig som en del av sin jobb, men ikke bare NextGenTel relatert materiale. Også mer trivielle temaer, som et innlegg han hadde i 2009 om hvorvidt man ville si “tjueti” eller “totusenogti” når år 2010 endelig ankom. Ågnes’ konklusjon var at mennesker gjør det enklest mulig, og at det mest riktige ville være å bare si “ti”. (Egentlig logisk tenkt; Vi sa alle “treognitti” – ikke “nittentreognitti” i 1993…)

I dag har NextGenTel en egen blogg – .
På denne bloggen er det mye teknologirelatert, og ikke minst bredbåndsrelatert blogging. Blogginleggene til NextGenTel kan kommenteres, og tillater således også en toveiskommunikasjon.

Men NextGenTel er ikke bare tilgjengelig via blogg. Også på Facebook er NextGenTel aktiv. Her kan man kontakte kundeservice med spørsmål, og kundeservice er faktisk aktiv med å svare. I tillegg bruker NextGenTel facebook som en markedsføringskanal. Selskapet har hatt også facebookside i noen år nå, og har blant annet hatt en artig julekalender de siste årene.

Det at NextGenTel har hatt blogger og facebooksider i flere år, at selskapet informerer og diskuterer teknologi generellt og bredbånd spesielt, samt at man kan kontakte selskapet og forvente relativt rask respons – alt via sosiale medier, viser hvordan selskapet gjør bruk av alle forretningsfaktorene på en gang.
De åpenbare er åpenhet, rask respons og langsiktighet. Implisert får vi også troverdighet, og til en viss grad også gjennomsiktighet ettersom kundene kan legge igjen det de vil av henvendelser uten at disse (med mindre de er støtende) sensureres.

NextGenTel er derfor et glimrende eksempel til etterfølgelse når det gjelder bruk av sosiale medier i norsk næringsliv.