MOOC

Bruk av åpne læringsressurser (OER) i undervisningen

Posted by Tony on May 25, 2015
MOOC, Skole / No Comments

Dette blogginnlegget er laget i forbindelse med faget “IKT i Læring 2″ ved Høgskolen i Sør-Trøndelag,  Avdeling for Informatikk og e-Læring (Det er tre avsluttende “IKT i Læring”-fag, som gir 5 studiepoeng hver).
SOO-logo-250x250[1]

(SOO logoen ligger her. Den er lisensiert under CC BY av Erin Standley fra The Noun Project.)

I faget IT1 har jeg lagt opp slik at de har et stort webprosjekt på vårparten av skoleåret. Her får elevene brukt alt de har lært i forkant i praksis, samtidig som det er meget relevant i forbindelse med muntlig-praktisk eksamen.
I dette faget har jeg i noe grad brukt åpent innhold. Dette har blant annet vært fra siden http://itfag.net/, men også noe fra Youtube.
På siden http://itfag.net/ har Lars Berntsen laget en del videoer som er relevante i faget. Lars Berntsen er i dag avdelingsleder ved Amalie Skram videregående skole i Bergen.

På youtube har det vært noen gode videoer innenfor Flash, blant annet om bone tool.

Fordelen med å bruke åpent innhold, er at elevene kan bruke dette innholdet om igjen senere, for eksempel i forbindelse med prosjektet – og i forkant av muntlig eksamen.
En ulempe, er at jeg må sile nøye hva som faktisk kan brukes, slik at det ikke bryter med undervisningen min forøvrig – men i stedet blir et nyttig supplement.
Det er også en fare for at det kan forsvinne, ettersom det ikke er mitt innhold.
Jeg har brukt det som ekstraressurser, og ikke som undervisningsopplegget mitt. Dermed er det ikke kritisk om det forsvinner – men det er likevel nyttig. En del av elevene mine har også brukt disse ressursene, og det er bra!

Jeg er fortsatt i mitt første år som lærer, og ser mange ting jeg kommer til å endre allerede neste år. Jeg tror jeg kommer til å fortsette å bruke åpne læringsressurser, men kanskje på en litt annen måte enn i år.

Vurderingsopplegg i IT1

Posted by Tony on May 19, 2015
MOOC, Skole / No Comments

Dette blogginnlegget er laget i forbindelse med faget “IKT i Læring 1” ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for Informatikk og e-Læring (Det er tre avsluttende “IKT i Læring”-fag, som gir 5 studiepoeng hver).

I en av klassene mine, en IT1 klasse, skal elevene lage en større webløsning som skal kommunisere med en database. På webløsningen, skal de ha til sammen 10-websider.
En av sidene skal som nevnt kommunisere med databasen, en av dem skal omhandle etikk og nettsikkerhet osv. De skal også ha med en flashanimasjon med lyd.

De sidene som likevel er mest interessant i denne anledning, er egenevalueringen og evaluering av resten av referansegruppen.
Og for å forklare referansegruppen: Referansegruppen er ikke en samarbeidsgruppe som skal lage webløsningen sammen. Det må hver og en gjøre selv. Referansegruppen er en gruppe som skal sette seg sammen innimellom, og komme med evaluering av hverandre underveis.
Dette skal de også gjøre til slutt, og en “rapport” av dette “referansegruppearbeidet” skal altså legges inn som en av disse 10 sidene som webløsningen består av.

Det er to effekter jeg har ønsket å oppnå med referansegruppene:
1. Elevene strekker seg litt lenger, fordi de er mer opptatt av hva medelevene synes enn hva jeg synes
2. Elevene må jobbe med læringsmålene for å faktisk evaluere de andre elevene i referansegruppen.

Elevene har stort sett vært eget flinke, og har (stort sett) levert gode løsninger. Jeg liker å tro at opplegget med referansegrupper har hatt innvirkning på dette.

Det jeg ellers har sett i ettertid, er at det også har hatt en “bieffekt”: Elevene finner “fine” måter å kommentere det som kunne vært bedre på, fordi de også selv skal evalueres av de andre i referansegruppen.
De er altså snillere med hverandre i en evalueringssituasjon enn de kanskje ellers er.

For å kunne sette i gang et slikt opplegg, har det vært nødvendig å prate med elevene i forkant om det.  Jeg vet at noen blir “livredde” med en gang andre skal se noe de har laget, mens de ikke lenger synes det er så galt når de har vent seg til tanken.  Med de aller fleste har det gått bra når de var forberedt i forkant.

Det jeg likevel har opplevd, er at noen (få ) elever går sånn i stå, at jeg har måtte gi dem “fritak” fra en slik evaluering for at de skal komme seg gjennom den faglige delen. Til syvende og sist er det tross al meg som skal sette karakter likevel. Læringsgevinsten blant annet ved å evaluere andre, er likevel så stor at jeg har valgt å kjøre opplegget, men med noen fritak.

Nettsidene til elevene har kjørt på lokale WAMP eller MAMP tjenere på elevenes egne maskiner, i tillegg til at jeg har fått alt lastet opp.  Slik har referansegruppene vært nødt til å se på medelevenes maskiner, og ingen andre har hatt innsyn. Jeg har som nevnt fått alt lastet, slik at jeg har hatt anledning til å ta sluttevalueringen når jeg har anledning.

Det har egentlig gått ganske smertefritt å gjennomføre dette opplegget, men det var altså noen få som over hodet ikke kunne la medelever se deres arbeid.

Praktisk undervisning i teoretiske fag

Posted by Tony on March 18, 2015
Blogg, MOOC, Skole / No Comments

IKT-og-barn
Dette blogginnlegget er et arbeidskrav i forbindelse med IKT i Læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Siden august 2014, har jeg som nevnt i tidligere blogginnlegg gått over i ny rolle som lærer i IT og teknologifag.
Jeg har samtidig påbegynt praktisk pedagogisk utdanning (PPU deltid over 2 år) ved Høgskolen i Bergen, og tar faget “IKT i Læring” som MOOC ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Jeg gjorde meg ganske tidlig noen tanker om undervisning, og fikk mye oppmuntring og inspirasjon gjennom disse lærerfagene. Dette skal jeg skrive litt om i dette blogginnlegget.

Jeg har bare elever innen det studiespesialiserende programområdet dette skoleåret, men er så heldig at jeg også har undervisningskompetanse i IKT Servicefaget. Derfor får jeg lov til å ta “PPU-y”, og har yrkesdidaktikk i Service og Samferdsel i stedet for fagdidaktikk Informatikk. Når jeg sier jeg er heldig som får lov til dette, er det flere årsaker: Jeg ser at måten vi oppfordres til å undervise i forbindelse med verkstedssituasjoner er veldig lett å implementere i både IT2 – der jeg har undervist programmering i C# og Multimediaproduksjon med Flash, i IT1, der websideproduksjon er en vesentlig del av faget, samt i Teknologi og Forskningslære I – der vi har flere større prosjekter der noe skal måles, konstrueres m.v.
Jeg antar dette har sammenheng med at jeg er litt “learning by do’er” selv. Det å prøve å gjøre teorien mer praktisk, og å relatere det til “virkeligheten” er derfor noe jeg naturlig foretrekker.

Dette kombineres selvsagt med teori, og rapportene som leveres inn til slutt blir også en vesentlig del av evalueringsgrunnlaget.

Dette har jeg gjort i flere “steg”:
-Først blir det noe undervisning av den “gamle kjedelige” sorten. Jeg snakker, elevene lytter.
-Deretter får elevene gjøre noe. I Teknologi og Forskningslære I kan dette f.eks. være å bygge en robot.
-I siste runde må elevene reflektere over det de har gjort, og en rapport (som de forhåpentligvis har jobbet med kontinuerlig) leveres inn.

I flere av disse oppgavene har elevene fått i oppgave at de skal levere enten via en blogg, et Google dokument eller liknende. Et minstekrav når “online”-samskriving brukes er at alle på gruppen, og jeg, skal ha tilgang til det de skriver. Det må altså ikke ligge ute til offentlig skue – men elevene oppmuntres likevel til å gjøre det.

Jeg opplever at dette fungerer etter hensikten:
-I første steget over, vet elevene at de snart skal få gjøre et prosjekt de gjerne har sett frem til en stund. Dermed er de fokusert, og følger faktisk veldig godt med.
-I neste steg, er elevene opptatt av å gjøre sin oppgave. Dette har de sett frem til, så nå trår de til skikkelig.
-Siste steget skulle man tro at var det “kjedelige”, og at elevene derfor ikke gjorde en god innlevering. Her kommer det digitale dokumentet inn. Gruppene samskriver, f.eks. i en blogg – og både gruppen og jeg skal ha tilgang. I tillegg er det mange grupper som lar det de skriver ligge offentlig ute. Jeg opplever at elevene her “skjerper seg” fordi de skriver for et mer offentlig publikum enn hvis de bare leverte inn i It’s Learning.

Nettopp fordi jeg har sett de ønskede effektene, ser jeg for meg at jeg også i fremtiden kommer til å prøve både å bruke yrkesdidaktiske prinsipper, kombinert med samskriving/blogging. Jeg har fått enda større tro på denne kombinasjonen av “yrkesfag” og IKT inn i de studiespesialiserende fagene enn jeg hadde før jeg begynte å prøve den ut i praksis.

Skoleblogging…

Posted by Tony on October 21, 2014
Blogg, MOOC, Skole / No Comments

Som jeg nevnte i forrige blogginnlegg har jeg tatt skrittet og blitt lærer.

I tillegg studerer jeg PPU ved HiB (50 % – DVs 60 sp over 2 år) og MOOC-faget IKT i Læring ved HiST (15 sp).
I forbindelse med det siste kommer det til å bli noe “skoleblogging” – blogging i forbindelse med studiene på Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Kanskje ikke så dumt; Da får jeg litt press på meg for å blogge litt igjen. 🙂