Bruk av åpne læringsressurser (OER) i undervisningen

Posted by Tony on May 25, 2015
MOOC, Skole / No Comments

Dette blogginnlegget er laget i forbindelse med faget “IKT i Læring 2″ ved Høgskolen i Sør-Trøndelag,  Avdeling for Informatikk og e-Læring (Det er tre avsluttende “IKT i Læring”-fag, som gir 5 studiepoeng hver).
SOO-logo-250x250[1]

(SOO logoen ligger her. Den er lisensiert under CC BY av Erin Standley fra The Noun Project.)

I faget IT1 har jeg lagt opp slik at de har et stort webprosjekt på vårparten av skoleåret. Her får elevene brukt alt de har lært i forkant i praksis, samtidig som det er meget relevant i forbindelse med muntlig-praktisk eksamen.
I dette faget har jeg i noe grad brukt åpent innhold. Dette har blant annet vært fra siden http://itfag.net/, men også noe fra Youtube.
På siden http://itfag.net/ har Lars Berntsen laget en del videoer som er relevante i faget. Lars Berntsen er i dag avdelingsleder ved Amalie Skram videregående skole i Bergen.

På youtube har det vært noen gode videoer innenfor Flash, blant annet om bone tool.

Fordelen med å bruke åpent innhold, er at elevene kan bruke dette innholdet om igjen senere, for eksempel i forbindelse med prosjektet – og i forkant av muntlig eksamen.
En ulempe, er at jeg må sile nøye hva som faktisk kan brukes, slik at det ikke bryter med undervisningen min forøvrig – men i stedet blir et nyttig supplement.
Det er også en fare for at det kan forsvinne, ettersom det ikke er mitt innhold.
Jeg har brukt det som ekstraressurser, og ikke som undervisningsopplegget mitt. Dermed er det ikke kritisk om det forsvinner – men det er likevel nyttig. En del av elevene mine har også brukt disse ressursene, og det er bra!

Jeg er fortsatt i mitt første år som lærer, og ser mange ting jeg kommer til å endre allerede neste år. Jeg tror jeg kommer til å fortsette å bruke åpne læringsressurser, men kanskje på en litt annen måte enn i år.

Vurderingsopplegg i IT1

Posted by Tony on May 19, 2015
MOOC, Skole / No Comments

Dette blogginnlegget er laget i forbindelse med faget “IKT i Læring 1” ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for Informatikk og e-Læring (Det er tre avsluttende “IKT i Læring”-fag, som gir 5 studiepoeng hver).

I en av klassene mine, en IT1 klasse, skal elevene lage en større webløsning som skal kommunisere med en database. På webløsningen, skal de ha til sammen 10-websider.
En av sidene skal som nevnt kommunisere med databasen, en av dem skal omhandle etikk og nettsikkerhet osv. De skal også ha med en flashanimasjon med lyd.

De sidene som likevel er mest interessant i denne anledning, er egenevalueringen og evaluering av resten av referansegruppen.
Og for å forklare referansegruppen: Referansegruppen er ikke en samarbeidsgruppe som skal lage webløsningen sammen. Det må hver og en gjøre selv. Referansegruppen er en gruppe som skal sette seg sammen innimellom, og komme med evaluering av hverandre underveis.
Dette skal de også gjøre til slutt, og en “rapport” av dette “referansegruppearbeidet” skal altså legges inn som en av disse 10 sidene som webløsningen består av.

Det er to effekter jeg har ønsket å oppnå med referansegruppene:
1. Elevene strekker seg litt lenger, fordi de er mer opptatt av hva medelevene synes enn hva jeg synes
2. Elevene må jobbe med læringsmålene for å faktisk evaluere de andre elevene i referansegruppen.

Elevene har stort sett vært eget flinke, og har (stort sett) levert gode løsninger. Jeg liker å tro at opplegget med referansegrupper har hatt innvirkning på dette.

Det jeg ellers har sett i ettertid, er at det også har hatt en “bieffekt”: Elevene finner “fine” måter å kommentere det som kunne vært bedre på, fordi de også selv skal evalueres av de andre i referansegruppen.
De er altså snillere med hverandre i en evalueringssituasjon enn de kanskje ellers er.

For å kunne sette i gang et slikt opplegg, har det vært nødvendig å prate med elevene i forkant om det.  Jeg vet at noen blir “livredde” med en gang andre skal se noe de har laget, mens de ikke lenger synes det er så galt når de har vent seg til tanken.  Med de aller fleste har det gått bra når de var forberedt i forkant.

Det jeg likevel har opplevd, er at noen (få ) elever går sånn i stå, at jeg har måtte gi dem “fritak” fra en slik evaluering for at de skal komme seg gjennom den faglige delen. Til syvende og sist er det tross al meg som skal sette karakter likevel. Læringsgevinsten blant annet ved å evaluere andre, er likevel så stor at jeg har valgt å kjøre opplegget, men med noen fritak.

Nettsidene til elevene har kjørt på lokale WAMP eller MAMP tjenere på elevenes egne maskiner, i tillegg til at jeg har fått alt lastet opp.  Slik har referansegruppene vært nødt til å se på medelevenes maskiner, og ingen andre har hatt innsyn. Jeg har som nevnt fått alt lastet, slik at jeg har hatt anledning til å ta sluttevalueringen når jeg har anledning.

Det har egentlig gått ganske smertefritt å gjennomføre dette opplegget, men det var altså noen få som over hodet ikke kunne la medelever se deres arbeid.

Artig promo-video i forkant av robotkamp

Posted by Tony on April 23, 2015
Blogg, Skole / No Comments

Realfagsklassene på Amalie Skram Videregående skole har et programfag allerede i 1. klasse.

Dette er Teknologi og Forskningslære I.   Vi har her hatt en del små og store arbeider og prosjekter. Etter et større prosjekt med bygging og programmering av roboter som løste en del avanserte oppgaver, var det klart for robotkamp.

En av gruppene i faget har kalt seg “ToF-gutane”, som jobbet sammen med Azhar i dette prosjektet. Azhar og ToF-gutane har laget en gøy promo-video før robotkampen, som vist nedenfor.

(Videoen er publisert med tillatelse fra ToF-gutane og Azhar.)

Praktisk undervisning i teoretiske fag

Posted by Tony on March 18, 2015
Blogg, MOOC, Skole / No Comments

IKT-og-barn
Dette blogginnlegget er et arbeidskrav i forbindelse med IKT i Læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Siden august 2014, har jeg som nevnt i tidligere blogginnlegg gått over i ny rolle som lærer i IT og teknologifag.
Jeg har samtidig påbegynt praktisk pedagogisk utdanning (PPU deltid over 2 år) ved Høgskolen i Bergen, og tar faget “IKT i Læring” som MOOC ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Jeg gjorde meg ganske tidlig noen tanker om undervisning, og fikk mye oppmuntring og inspirasjon gjennom disse lærerfagene. Dette skal jeg skrive litt om i dette blogginnlegget.

Jeg har bare elever innen det studiespesialiserende programområdet dette skoleåret, men er så heldig at jeg også har undervisningskompetanse i IKT Servicefaget. Derfor får jeg lov til å ta “PPU-y”, og har yrkesdidaktikk i Service og Samferdsel i stedet for fagdidaktikk Informatikk. Når jeg sier jeg er heldig som får lov til dette, er det flere årsaker: Jeg ser at måten vi oppfordres til å undervise i forbindelse med verkstedssituasjoner er veldig lett å implementere i både IT2 – der jeg har undervist programmering i C# og Multimediaproduksjon med Flash, i IT1, der websideproduksjon er en vesentlig del av faget, samt i Teknologi og Forskningslære I – der vi har flere større prosjekter der noe skal måles, konstrueres m.v.
Jeg antar dette har sammenheng med at jeg er litt “learning by do’er” selv. Det å prøve å gjøre teorien mer praktisk, og å relatere det til “virkeligheten” er derfor noe jeg naturlig foretrekker.

Dette kombineres selvsagt med teori, og rapportene som leveres inn til slutt blir også en vesentlig del av evalueringsgrunnlaget.

Dette har jeg gjort i flere “steg”:
-Først blir det noe undervisning av den “gamle kjedelige” sorten. Jeg snakker, elevene lytter.
-Deretter får elevene gjøre noe. I Teknologi og Forskningslære I kan dette f.eks. være å bygge en robot.
-I siste runde må elevene reflektere over det de har gjort, og en rapport (som de forhåpentligvis har jobbet med kontinuerlig) leveres inn.

I flere av disse oppgavene har elevene fått i oppgave at de skal levere enten via en blogg, et Google dokument eller liknende. Et minstekrav når “online”-samskriving brukes er at alle på gruppen, og jeg, skal ha tilgang til det de skriver. Det må altså ikke ligge ute til offentlig skue – men elevene oppmuntres likevel til å gjøre det.

Jeg opplever at dette fungerer etter hensikten:
-I første steget over, vet elevene at de snart skal få gjøre et prosjekt de gjerne har sett frem til en stund. Dermed er de fokusert, og følger faktisk veldig godt med.
-I neste steg, er elevene opptatt av å gjøre sin oppgave. Dette har de sett frem til, så nå trår de til skikkelig.
-Siste steget skulle man tro at var det “kjedelige”, og at elevene derfor ikke gjorde en god innlevering. Her kommer det digitale dokumentet inn. Gruppene samskriver, f.eks. i en blogg – og både gruppen og jeg skal ha tilgang. I tillegg er det mange grupper som lar det de skriver ligge offentlig ute. Jeg opplever at elevene her “skjerper seg” fordi de skriver for et mer offentlig publikum enn hvis de bare leverte inn i It’s Learning.

Nettopp fordi jeg har sett de ønskede effektene, ser jeg for meg at jeg også i fremtiden kommer til å prøve både å bruke yrkesdidaktiske prinsipper, kombinert med samskriving/blogging. Jeg har fått enda større tro på denne kombinasjonen av “yrkesfag” og IKT inn i de studiespesialiserende fagene enn jeg hadde før jeg begynte å prøve den ut i praksis.

Kreative elever på Amalie Skram vgs

Posted by Tony on December 02, 2014
Blogg / No Comments

Det er gøy med kreative elever!  I faget Teknologi og forskningslære I har elever fra klasse 1H laget skolen i pepperkake. 🙂
ASVGS-Pepperkake2AdO-2

 

På nettsidene til Amalie Skram vgs, er det lagt ut en artikkel der det står:

Slik kan en også jobbe med læreplanmål i faget Teknologi og forskningslære

Hvordan kan en…

  • forme og utvikle produkter som har en definert funksjon og inneholder elektronikk
  • planlegge og bygge en konstruksjon som er fast eller bevegelig, og som har en definert funksjon
  • bruke tredimensjonale tegninger eller skisser i utvikling av konstruksjoner
  • bruke forskjellige materialer og former for sammenføyninger og begrunne valg av materialer og byggemåte ut fra materialenes egenskaper og konstruksjonens funksjon

En kan bygge Amalie Skram vgs i pepperkakedeig.

Takk til elever i Teknologi og forskningslære 1 og lærer Tony!

OL i Informatikk (Norsk informatikkolympiade og International Olympiad in Informatics)

Posted by Tony on December 02, 2014
Blogg, Skole / No Comments

IT-OL

Det er gøy å være lærer!  I hvert fall med så flinke elever:

Informatikk 2 klassen på Fana Gymnas er for skoleåret 2014/15 påmeldt OL i informatikk, som startet med innledende runde i uke 46. NIO er en konkurranse i å skrive dataprogrammer som løser problemer. NIO består av tre runder: Først to innledende runder, og så den nasjonale finalen.

28 skoler deltok, og de beste 100 går videre til 2. runde.

Fra Fana Gymnas gikk 6 deltakere videre. Disse deltakerne er (plassering i NIO til venstre for navnet):
15 Philip Trætteberg
17 Eivind Aunebakk
17 Sindre Fonnes
36 Anders Franzen
64 Lars Mathias Arnesen
69 Petter Elvevoll

Gratulerer!

Fullstendig resultatliste ligger på http://nio.no/

Skoleblogging…

Posted by Tony on October 21, 2014
Blogg, MOOC, Skole / No Comments

Som jeg nevnte i forrige blogginnlegg har jeg tatt skrittet og blitt lærer.

I tillegg studerer jeg PPU ved HiB (50 % – DVs 60 sp over 2 år) og MOOC-faget IKT i Læring ved HiST (15 sp).
I forbindelse med det siste kommer det til å bli noe “skoleblogging” – blogging i forbindelse med studiene på Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Kanskje ikke så dumt; Da får jeg litt press på meg for å blogge litt igjen. 🙂

Long time… Og studier og ny jobb.

Posted by Tony on September 11, 2014
Blogg / No Comments

God høst!

Det er blitt en stund siden sist jeg skrev noe her på bloggen. Først var det ferie, så ble det ny jobb.

Etter å ha arbeidet innen IT/IKT/Informatikk mer eller mindre sammenhengende siden slutten av 90-tallet, var det kanskje på tide å gi videre noe av kunnskapen?

Jeg tror i hvert fall det, og har derfor gått inn i ny rolle som lærer. Eller “adjunkt” som det heter for sånne som meg, som har lærerjobb og mer enn 240 studiepoeng. 🙂

Jeg underviser i Teknologi og Forskningslære I ved Amalie Skram videregående skole (øverste bildet under), og i Informasjonsteknologi 2 ved Fana Gymnas (nederste bildet under).

AMV-FAG

I tillegg tar jeg Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) deltid, ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for Lærerutdanning. Da blir jeg “Adjunkt med tillegg” når jeg er ferdig.

Nå er jeg over middels interessert i sosiale medier, digitale hjelpemidler og IKT i læring. Derfor har jeg også meldt meg på et MOOC-fag ved Avdeling for Informatikk og e-Læring (AITeL) på Høgskolen i Sør-Trøndelag som nettopp heter “IKT i Læring”. Faget begynner 01. oktober, og jeg gleder meg til å lære mye nytt!

Dermed det er en ny vår (høst), med nye muligheter!! 🙂

SaneBox – en tidsbesparende måte å sjekke epost

Posted by Tony on May 18, 2014
Blogg / No Comments

SaneBox overrasket veldig.

“Slutt å drukne i epost. SaneBox prioriterer den viktige eposten din, og oppsummerer resten!  Virker med en hver epost klient, tjeneste eller enhet!”, skriver SaneBox på sidene dine.

Jeg har ikke testet SaneBox på mange enheter ennå.  Bare iPhone og PC.  Men der fungerer det til gjengjeld utmerket.

En av reklamekampanjene deres så slik ut:
Sane-Box

SaneBox har støtte for å lagre vedleggene rett i Dropbox, Box eller IBM SmartCloud.
Jeg var nok litt overrasket at IBM SmartCloud var støttet, men det var en veldig positiv overraskelse.  At det beste sosiale samhandlingssystemet jeg har testet ut også er støttet av SaneBox, var gøy!

 

Lyst å prøve selv?

Klikk her, da vel!

Gratulerer med dagen!

Posted by Tony on May 17, 2014
Blogg / No Comments

Gratulerer med dagen alle nordmenn – “nye” så vel som “gamle”! 🙂
La oss omfavne mangfoldet og ha en fantastisk dag, mens vi feirer 200 år med Norges Grunnlov!

Min kone, Lill-Janette Hevrøy Andersen har bakt “Flaggkake” i anledning dagen.

Gratulerer med dagen!  17. mai 2014

(Kaken er en “Red Velvet” med vaniljesmørkrem og flagglokk av sukkerpasta.)